DDR3 DRAM

全 12件
バッファロー
型番:D3N1600-2G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB
定価:5,500
価格:5,687(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3N1600-4G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 4GB
定価:8,900
価格:9,203(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3N1600-8G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GB
定価:19,000
価格:19,646(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3N1600-L2G
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB
定価:5,500
価格:5,687(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3N1600-L4G
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM 4GB
定価:8,900
価格:9,203(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3N1600-L8G
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GB
定価:19,000
価格:19,646(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3N1600-LX2G
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB
定価:4,300
価格:4,257(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3U1600-2G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB
定価:5,500
価格:5,687(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3U1600-4G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 4GB
定価:8,900
価格:9,203(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3U1600-8G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 8GB
定価:19,000
価格:19,646(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3U1600-S4G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 4GB
定価:8,300
価格:8,217(税込)
在庫:発注品
数量:
バッファロー
型番:D3U1600-X2G
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB
定価:4,300
価格:4,257(税込)
在庫:発注品
数量:
全 12件
SUNTEL